Toeta Saku kiriku kelladefondi!

Annetusi saab teha kontole:

EE041010220215648221 (SEB)

EE952200221056504915 (Swedbank)

EE857700771004603321 (LHV)

Makse saaja: SA Saku Kiriku Ehitus

Selgitus: annetus kellafondi jaoks