Diakoonia

Tihti raskustesse sattudes võib tulla tunne, et oled üksi. Oluline on märgata inimesi enda kõrval ja näha, et me ei olegi täiesti üksi. Koos on kergem.

Koguduses on nii õpetaja, kui ka teised töötegijad valmis vestlema inimestega, kel on raske ja kes vajavad tuge, eestpalvet või lihtsalt, et keegi kuulaks nende muresid.
Kui on teada, et kellelgi on vaja kodus praktilist abi, püüame ka selles jõudumööda aidata. Koostöös Saku valla ja Toidupangaga saame igakuiselt toetada ka kümmet perekonda toiduabiga.
Diakooniatöös on meil veel palju areneda ja kasvada, kuid on rõõm, et oleme saanud juba midagi teha.

Kui vajad kaasinimeste abi või soovid panustada teiste aitamisse Saku vallas, võta ühendust Diakooniatöötaja / hingehoidja: Vaike Pähn, vaike.pahn(ät)gmail.com,   5588244

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.” (Pauluse kiri galaatlastele 6:2)