Jumalateenistused

Jumalateenistused toimuvad igal nädalal pühapäeval kell 11:00. Iga kuu teisel pühapäeval valmistavad teenistuse ette noored  Emmause Missa korra järgi. Teenistusi viivad läbi õpetajad Magne Mölster või Jüri Vallsalu, Emmause missadel teenivad kaasa noored.

Täpsemat jumalateenistuste kava saab leida uudiste all.