Kogudus

Aastal 1994 alustas Hageri kogudus jumalateenistuste pidamisega Saku vennastekoguduse palvemajas. 2013. aastaks oli koguduslik töö Sakus kasvanud sedavõrd suureks, et oli aeg rajada iseseisev kogudus. Küünlapäeval, 2. veebruaril 2013 rajati 12 asutajaliikmega EELK Saku Toomase kogudus. 2020 detsembris, mil koguduseliikmete arv oli kasvanud rohkem kui 10 korda, kolis kogudus uude Saku Toomase kirikusse. Igal aastal võtab koguduse ettevõtmistest osa mitusada inimest. Koguduse visiooniks on olla lähedal Jumalale ja lähedal inimestele. Tere tulemast osalema, avastama ning leidma!

“Welcome to the homepage of Saku st. Thomas Congregation! Our congregation belongs to the Estonian Lutheran Church (www.eelc.ee), and is the youngest congregation in this church – established in 2013. Our services and activities take place in Saku, a borough 20 minutes south of the capital of Estonia, Tallinn. If you have questions conserning the congregation, please take contact with the vicar, Magne Mølster: magne.molster[ät]eelk.ee or phone +372 59197802.
If you are interested to know more about the church building project in Saku, please take a look at the link above:”

EELK Saku Toomase Koguduse põhiväärtused:
* Usume ja usaldame Kolmainu Jumalat ning tahame juhtida ka teisi leidmaks elavat suhet Temaga.
* Suhtleme Jumalaga palves ja kanname eestpalves kaasinimesi ja maailma.
* Järgime Jeesuse eeskuju ja elame tema õpetuses.
* Oleme avatud Pühale Vaimule, Tema andidele ja väele muuta elusid.
* Me hoolime inimestest ja anname abistamiseks oma parima.
* Me hindame iga inimese lõputut väärtust.
* Jagame armastust kõigile.
* Oleme kaasav ja avatud kogudus, kuhu igaüks on oodatud just sellisena nagu ta on.

Koguduse visioon

1. Lähedal Jumalale – lähedal inimestele

Koguduse lööksõna
2. Tule nagu oled! Leiame koos tee, tõe ja elu!

Miks on Saku kogudus valinud omale pühaku nime Toomas?

Toomas oli üks kaheteistkümnest jüngrist, kes ei viibinud koos teiste jüngritega, kui Jeesus end neile ilmutas ülestõusmispäeva õhtul. Kui teised jüngrid ütlesid Toomasele, et nad olid Issandat näinud, ütles Toomas neile: „Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte!“ (Joh 20,25).
Jeesus kohtus hiljem ka Toomase endaga tema uskmatuses ja näitas talle, et see oli tõesti Tema, kes oli üles tõusnud.
Siis ütles lõpuks Toomas Jeesusele: „Minu Issand ja minu Jumal!“

Kuigi Toomas kahtles, sai ta siiski usklikuks. Seepärast jäi ta ka apostli ametisse (Ap 1,13).
Kiriku ajalugu räägib isegi sellest, kuidas Toomas läks Indiasse misjonärina. Kui eurooplased tulid keskajal Indiasse katoliku usuga, olid rahvagrupid Indias juba uskunud rohkem kui 1000 aastat Jeesusesse Kristusesse. Kristlased Indias olid alati, ja on jätkuvalt, sellest teadlikud, et apostel Toomas tuli Indiasse kristlikku usku tooma.

Toomas oli kahtleja, just nagu paljud eestlasedki on kahtlejad. Võib-olla on eriti palju kahtlejaid Sakus, kuna siin pole veel kirikut.
Saku mõisa ehitust olevat alustatud juba 1489. aastal, selles mõttes on Saku vana koht. Aga kui teised linnad ja asulad said oma kirikud ja said kristlasteks, siis Saku seda ei saanud. Sellepärast kutsuti Sakut mõnikord ka „paganate linnaks“.

Oleme veendunud, et Jumal tahab, et ka Saku saaks teada, et Kristus on üles tõusnud. Võib-olla tuleb suurem ärkamine hiljem Sakku, justnagu Toomaski sai hiljem kohtuda Jeesusega. Kahtleja Toomas sai usklikuks ja läks isegi teistele inimestele Indiasse rääkima, mida ta oli näinud ja kogenud. Samamoodi saavad Saku inimesed tulla kogudusse kahtlejatena. Ja loodame, et paljud neist kohtuvad Jeesusega, leiavad usu ning julguse saada Kristuse sõbraks, nagu Toomaski.
Apostel Tooma ehk Toomase päev on 21. detsember ja tähistatakse meie koguduses 3. või 4. advendi pühapäeval.