Mai kuukava 2024

MAI 2024
EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
N 02.05 kell 18.00 Osadusõhtu Rooma kirjaga
L 04.05 kell 15.00 Kiriku talgud
P 05.05 kell 11.00 Jumalateenistus ja lastekirik
Teema: Südame kõne Jumalaga. Jutlus: Magne Mølster
N 09.05 kell 18.00 Kristuse taevaminemise püha jumalateenistus
Teema: Ülendatud Issand. Jutlus: Ariel Süvari
L 11.05 kell 18.00 Noorteõhtu
P 12.05 kell 11.00 Emadepäeva jumalateenistus ja lastekirik/juuniorid
Teema: Püha Vaimu ootus. Jutlus: Magne Mølster
N 16.05 kell 18.00 Osadusõhtu Rooma kirjaga
P 19.05 kell 11.00 Nelipüha jumalateenistus ja lastekirik
Teema: Püha Vaimu väljavalamine. Jutlus: Ariel Süvari
L 25.05 kell 16.00 Liperi ja Saku sõpruskoguduste avatud musikaalne õhtu
P 26.05 kell 11.00 Kolmainupüha jumalateenistus koos Segakoor
Tuljakuga ja lastekirik/juuniorid
Teema: Varjatud Jumal. Jutlus: Külalisõpetaja
N 30.05 kell 18.00 Osadusõhtu Rooma kirjaga

  • BEEBILAUL teisipäeviti kell 10.30 (1-2a) ja 11.30 (0-1a). Info ave.molster@eelk.ee / 5919 7902.
  • ÜLISTUSVÕIMLEMINE esmaspäeviti kell 18.00. Sissepääs kiriku küljeuksest.
  • VASTUVÕTT koguduse kantseleis ja avatud kirik: T 10-12 ja N 16-18.
  • RISTIMISTE, MATUSTE, LAULATUSTE ja muude kiriklike talituste kohta võtke palun ühendust!
    Koguduse õpetaja Magne Mölster, tel 5919 7802 / magne.molster@eelk.ee. Koguduse
    abiõpetaja Ariel Süvari, tel 551 5716 / ariel.suvari@eelk.ee
    AADRESS: Saku Toomase kirik, Küütsu 2, Saku alevik. Tere tulemast!