Miks Toomas?

Miks on Saku kogudus valinud omale pühaku nime Toomas?

Toomas oli üks kaheteistkümnest jüngrist, kes ei viibinud koos teiste jüngritega, kui Jeesus end neile ilmutas ülestõusmispäeva õhtul. Kui teised jüngrid ütlesid Toomasele, et nad olid Issandat näinud, ütles Toomas neile: „Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte!“ (Joh 20,25).
Jeesus kohtus hiljem ka Toomase endaga tema uskmatuses ja näitas talle, et see oli tõesti Tema, kes oli üles tõusnud.
Siis ütles lõpuks Toomas Jeesusele: „Minu Issand ja minu Jumal!“

Kuigi Toomas kahtles, sai ta siiski usklikuks. Seepärast jäi ta ka apostli ametisse (Ap 1,13).
Kiriku ajalugu räägib isegi sellest, kuidas Toomas läks Indiasse misjonärina. Kui eurooplased tulid keskajal Indiasse katoliku usuga, olid rahvagrupid Indias juba uskunud rohkem kui 1000 aastat Jeesusesse Kristusesse. Kristlased Indias olid alati, ja on jätkuvalt, sellest teadlikud, et apostel Toomas tuli Indiasse kristlikku usku tooma.

Toomas oli kahtleja, just nagu paljud eestlasedki on kahtlejad. Võib-olla on eriti palju kahtlejaid Sakus, kuna siin pole veel kirikut.
Saku mõisa ehitust olevat alustatud juba 1489. aastal, selles mõttes on Saku vana koht. Aga kui teised linnad ja asulad said oma kirikud ja said kristlasteks, siis Saku seda ei saanud. Sellepärast kutsuti Sakut mõnikord ka „paganate linnaks“.

Oleme veendunud, et Jumal tahab, et ka Saku saaks teada, et Kristus on üles tõusnud. Võib-olla tuleb suurem ärkamine hiljem Sakku, justnagu Toomaski sai hiljem kohtuda Jeesusega. Kahtleja Toomas sai usklikuks ja läks isegi teistele inimestele Indiasse rääkima, mida ta oli näinud ja kogenud. Samamoodi saavad Saku inimesed tulla kogudusse kahtlejatena. Ja loodame, et paljud neist kohtuvad Jeesusega, leiavad usu ning julguse saada Kristuse sõbraks, nagu Toomaski.
Apostel Tooma ehk Toomase päev on 21. detsember ja tähistatakse meie koguduses 3. või 4. advendi pühapäeval.