Kirik

Aastal 1994 alustas Hageri kogudus jumalateenistuste pidamisega Saku vennastekoguduse palvemajas. Jumal on seda tööd õnnistanud niivõrd, et kevadel 2013 oli aeg küps, et rajada Sakku iseseisev kogudus. EELK Saku Toomase Kogudus asutati 2. veebruaril (Küünlapäeval) 2013. aastal, ning sai registreeritud maikuus samal aastal. Koguduses toimub lisaks jumalateenistustele ja kiriklikele talitustele ka beebilaul, lastekirik (pühapäevakool), tüdrukuteklubi, noorte meeste jalgpalliklubi (FC Kurtna), noorteõhtud ja –noorteteenistused, laagrid, vanemaealiste mälutreening, piiblikool, gospelkoor ning erinevad üritused nagu laadad, suusapäev jne. Koguduseliikmete arv oli 2020.a lõpus 135 liiget. Ka paljud inimesed, kes on mõne teise koguduse liikmed või üldse pole ristitud, osalevad meie koguduse töös ja üritustel.