Ristimine

Kui soovid saada ristitud, võta julgesti ühendust kirikuõpetajaga (Magne Mölster),
vaata „Kontakt“.

Ristitakse nii lapsi kui täiskasvanuid. Mitte keegi ei ole ristimiseks liiga noor või liiga vana. Lapse ristimise eelduseks on see, et vähemalt üks vanematest oleks ristitud ja leeritatud ning lapsel oleks vähemalt üks leeritatud ristivanem. Kui vanemad või potentsiaalsed ristivanemad on ristimata ja leeritamata, siis tuleks neil alustada leeri tulekust. Täiskasvanu ristimisele peab eelnema leeriõpetus.

Kristus jättis oma jüngritele ülesande: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!” (Mt 28:19)