Eripiht

Igal pühapäeval tunnistame jumalateenistustel oma patud Jumalale üles ning saame kuulda, et tänu Jeesuse Kristuse surmale meie eest ja tema armule on patud meile andeks antud. Aga inimestel võib tekkida kahtlus selles, kas Jumal tõesti on just minu patud andeks andnud. Inimesed võivad sattuda olukorda, kus on vaja kellegagi rääkida ja/või tunnistada ühele Kristuse esindajale oma patud üles. Selleks on koguduses eripihi võimalus, millele on Piiblis tõotused:  “Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.”  (Jh 20,23).

Kui on soov minna eripihile, võta õpetaja Magne Mölsteriga ühendust: magne.molster[ät]eelk.ee või +372 59197802
Eripiht toimub tavaliselt kirikus, aga võib ka toimuda ka kodus.