Visioon

 

SA Saku Kiriku Ehituse visiooniks on ehitada Sakku oma kirik, millel on nii sakraalne kui praktiline väärtus ennekõike EELK Saku Toomase koguduse töö tegemiseks ja kõikide sakulaste teenimiseks.
Tulevase kiriku jaoks planeeritud maa-ala asub Saku alevikus Saku-Tõdva ja Tallinn-Saku-Laagri kõrvalmaanteede,
Pähklimäe 1 ja Küütsu tn 4 kinnistute vahelisel alal ning lähialal, riigiomandis oleval maal,
mis munitsipaliseeritakse pärast detailplaneeringu kehtestamist käesoleva detailplaneeringu alusel.
Planeeringuga seotud maa suuruseks on ligikaudu 1,9 ha. Saku valla üldplaneeringus on juhtotstarbeks määratud haljasala
ja parkmetsa maa ning üldkasutatava hoone maa.

Sakukirik