Aprilli kuukava 2023

APRILL 2023 EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES

P       02.04 kell 11.00          Palmipuudepüha jumalateenistus ja lastekirik
                                                 
Teema: Aukuninga alandustee. Jutlus: Magne Mølster

P       02.04 kell 19.00          Klassikaline kontsert Prantsusmaa muusikaga
                                                 
Esindab Karl Peterson jt. Tasuta sissepääs / annetus

N      06.04 kell 18.00          Suure Neljapäeva jumalateenistus ja osadusõhtu
                                                 
Teema: Püha armulaud. Jutlus. Tiit Zeiger

R       07.04 kell 11.00          Suure Reede jumalateenistus
                                                 
Teema: Jumala Tall. Jutlus: Ariel Süvari

L       08.04 kell 11-13          Ülestõusmispühade perepäev

L        08.04 kell 17.00          „Hardusõhtu – hingekeeled“. Vaikse laupäeva 
                                                 muusika ja luuleõhtu. 
Sissepääs tasuta / annetus

P       09.04 kell 11.00          Ülestõusmispüha jumalateenistus ja lastekirik
                                                                 Teema: Kristus on surnuist üles tõusnud! Jutlus: Magne Mølster.
                                                            Osaleb Rapla Puhkpillorkester.

T       11.04 kell 10.00          Lääne-Harju praostkonna sinodi avatud 
                                                 jumalateenistus  
Jutlus: Jüri Vallsalu

L       15.04 kell 19.00          Noorteõhtu

P       16.04 kell 11.00          Perejumalateenistus. Esineb beebilaul.
                                                 
Teema: Ülestõusnu tunnistajad. Jutlus: Magne Mølster

P       23.04 kell 11.00          Jumalateenistus ja lastekirik
                                                 
Teema: Hea Karjane. Jutlus: Magne Mølster

P       23.04 kell 18.00          Ülistusõhtu

P       30.04 kell 11.00          Jumalateenistus ja lastekirik
                                                 
Teema: Jumala rahva koduigatsus. Jutlus: Ariel Süvari

  • RISTIMISTE, MATUSTE, LAULATUSTE ja muude kiriklike talituste kohta võtke ühendust koguduse õpetajaga: Magne Mölster, tel 5919 7802 magne.molster@eelk.ee
    VASTUVÕTT koguduse kantseleis ja avatud kirik: T 10-12 ja N 16-18. 
  • Tere tulemast! AADRESS: Saku Toomase kirik, Küütsu 2, Saku alevik 
    Koguduse koduleht: saku.eelk.ee