Leerikool

Leerikool

Leerikool on ristiusu ja luterliku kiriku aluste tundmaõppimise kursus. Leeri tulijatest, kel kursus läbitud, saab pärast ristimist (kui varem pole ristitud) ning leeriõnnistamist koguduse täieõiguslik liige.

Leeri võib tulla alates 15.eluaastast (võib saada ka leerikooli ajal 15), aga kindlasti ei ole leerikoolil ülemist vanusepiirangut.

Leerikool toimub meie koguduses tavaliselt kaks korda aastas: Septembrist detsembrini ning veebruarist mai/juunini. Tunnid toimuvad enamasti õhtuti ja kord nädalas. Leerikooli kuulub osalemine ka vähemalt neljal jumalateenistusel.

Leeriõnnistamise eelduseks on soov elada kristlasena ja edukalt läbitud leerikool.

Leerikursus ise on tasuta. Neil aga, kel leeriaja lõpupoole saab selgeks, et tahaksid välja jõuda leeriõnnistamiseni, palume teha liikmeannetuse nagu teistel liikmetelgi. Liikmeannetus on vabatahtlik annetatav summa koguduseliikmete poolt koguduse töö heaks, ja väga oluline selleks, et kogudus tuleb majanduslikult toime ja kirikuuksed saavad olla lahti.

Mitmed leerilapsed on tõdenud, et nii leeriaeg kui leeriõnnistamine on olnud elumuutvad kogemused, mille jooksul on nad õppinud isiklikult tundma Jumalat ning leidnud südamesse rahu.

Leerikool avab paljude jaoks tee oma kogudusse, kirikusse, laulatusele, laste ristimisele, ristivanemaks saamisele, aga mis veelgi olulisem, avab uue peatüki inimese elus.

Leerikooli osas võta ühendust koguduse õpetaja Magne Mölsteriga või saada mail saku@eelk.ee

Tere tulemast leeri! Sind oodatakse!